Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Zawsze jest jakieś spojrzenie, które łapie za serce.
Reposted fromchocoway chocoway viaszydera szydera
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
Reposted fromMuppet Muppet viabanshe banshe
Tak, jestem wredna. Ale skądś się ta wredota we mnie wzięła i nie jestem pewna, czy to moja wina.
— a nawet jeśli to mnie to nie obchodzi, ot co.
Reposted fromlovvie lovvie viabanshe banshe
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viabanshe banshe
3140 3e65
Posiadam szczególny talent do rozmyślania nad ponurą stroną życia, wyciągania z niej najgłębszej goryczy i smakowania jej; zbadawszy ją tak do cna, wiedziałem, jak najskuteczniej znęcać się nad sobą.
— Hans Christian Andersen — Baśń mojego życia
(via fuckingartistic)
Tkwią w naszych ciałach nasze dusze uwięzione, jak w pudelkach, zamknięte bez powrotnie i zmęczone i znudzone i słabe. Chcemy się wydostać z “samych siebie” Pomocy..
— (via ambitendencja)
2785 7210 500
Reposted frommeem meem viaszarakoszula szarakoszula
2604 2364 500
Reposted fromoutoflove outoflove viabanshe banshe
2736 4741

santablainey:

Look what someone did to our mystery section. LOOK AT IT.

8430 9c52 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaczinok czinok
6992 4c81
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaczinok czinok
2731 cc6e
Reposted fromhysterie hysterie viaszarakoszula szarakoszula
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viaszarakoszula szarakoszula
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl