Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Profesor j臋zykoznawstwa, przewodnicz膮cy wszystkich istniej膮cych w Polsce komisji j臋zykowych, podczas zaj臋膰 poprosi艂 studentk臋 o przeczytanie s艂ownikowej definicji wyrazu 鈥瀔ocha膰鈥. Gdy studentka wykona艂a jego zalecenie, referuj膮c, 偶e 鈥瀔ocha膰鈥 to znaczy: 鈥瀌arzy膰 sympati膮, uwielbieniem etc.鈥, profesor teatralnie si臋 oburzy艂: 鈥濼o s膮 bzdury! Darzy膰 sympati膮 mog臋 bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, 偶e ich wszystkich kocham. Najlepsz膮 definicj臋 s艂owa >>kocha膰<< stworzy艂a j臋zykoznawczyni, Anna Wierzbicka. >>Kocha膰, to chcie膰 by膰 czyim艣 dobrem<<. Zapami臋tajcie to: >>chcie膰 by膰 czyim艣 dobrem<<!鈥.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka vianastypsychotic nastypsychotic
Jestem chora na ''wszyscy s膮 ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
Reposted frommefir mefir viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
4076 a01e
Reposted fromcalifornia-love california-love
1367 21e8
Reposted fromsolitaire solitaire vianezavisan nezavisan
Nie potrzebuj臋 nikogo w moim 偶yciu, kto nie chce w nim by膰.
— Georgina do Sereny
Reposted fromFlau Flau viabiauek biauek
3398 5cb1
Reposted fromsoSad soSad viamolotovcupcake molotovcupcake
9359 a186

Happy French girl and her cat (1959).

9168 a120
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl