Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viahydrosphere hydrosphere
2436 c579 500
Jarosław Borszewicz - "Mroki"
9440 63f7 500
Fargo S01E06
Innymi słowy, zbudowała wokół siebie o wiele wyższy mur obronny. Lecz to, co znajdowało się za tym murem, w dużej mierze przypominało to, co ja schowałem za swoim.
— Haruki Murakami, Na południe od granicy, na zachód od słońca

Co było wielkie, małem się wydało.
Królestwa bladły jak miedź zaśnieżona.

Co poraziło, więcej nie poraża.
Niebiańskie ziemie toczą się i świecą.

Na brzegu rzeki, rozciągnięty w trawie,
Jak dawno, dawno, puszczam łódki z kory.

— Czesław Miłosz
4510 a9e3 500
Rupi Kaur
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis viahydrosphere hydrosphere
Kogo mgła nie nachodzi, kogo nie osacza, kto się z mgłą nie boksuje, ten nie wie, co to jest: koniec stanu oblężenia.
— E.Stachura 'Siekierezada'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viahydrosphere hydrosphere
7298 9b74 500
Reposted fromkociesprawy kociesprawy viaczinok czinok
1128 cc98
Reposted fromDavyJones DavyJones viaczinok czinok
1042 fa0a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialandscape landscape
8398 f964 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialove-water love-water
6557 4c72 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialandscape landscape
2974 3c22
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
1197 e333
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
9717 23fd
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
0887 5a25
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialove-water love-water
7525 0122 500

tinyclicks:

smells mighty mossy under this canopy

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaelloko elloko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl