Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Potem nienawidzimy siebie tak bardzo, że mdli nas od przedstawiania się. Rzygamy od wymawiania swojego imienia i nazwiska. 
— "Radio Armageddon" (Jakub Żulczyk)
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viahydrosphere hydrosphere
0763 329a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahydrosphere hydrosphere
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
6963 2ef5
9171 5588

stagbeetleloveit:

pap pap

good creb

Reposted fromatnervesend atnervesend viaczinok czinok
0229 f203 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viaczinok czinok
Taste me. Drink my soul. Show me all the things that I shouldn't know.
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
5470 c776 500
Reposted fromkaiee kaiee viaoski oski
Ciężki charakter, wiem, mam z natury, ale
Chcę wierzyć w słońce, nie chcę już wierzyć w chmury
— Pih "Zawsze muszę coś spierdolić" (ft. Peja)
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Ktoś gdzieś myśli o tobie pragnąc, aby cię spotkać. Ktoś gdzieś ufa, że jesteście tylko dla siebie. Ktoś gdzieś chciałby samotne wieczory objąć twoim ramieniem, rozszeptać głosem twojej czułości, zaczarować magią twojego spojrzenia. Ktoś gdzieś tęskni za takim spotkaniem, za takim czasem, za takim kimś.
Reposted frompinkdress pinkdress viaover-land over-land
6640 7b26
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaSzczurek Szczurek
9223 59ae 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialove-water love-water
9202 4a54 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialove-water love-water
9113 f4df 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialove-water love-water
7380 272e 500
Reposted fromu-dit u-dit viaSzczurek Szczurek
Reposted fromFlau Flau viaSzczurek Szczurek
1727 5d11
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSzczurek Szczurek
9139 c3a3
9577 26e8
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl