Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2016

"Wiesz, wszystko co się tak naprawdę liczy, to aby ludzie, których kochasz, byli szczęśliwi i zdrowi. Cała reszta to zamki na piasku." - Paul Walker
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viabanshe banshe
1746 48a8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabanshe banshe
4627 a541
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabanshe banshe
5283 8ef2
Reposted frombillboard billboard vianyaako nyaako
9636 096e
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viakaat kaat
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viakaat kaat
7577 e67c
Reposted fromGIFer GIFer viakaat kaat
Ubierajmy się ładnie. Malujmy na kolorowo paznokcie, spotykajmy się w kawiarniach, siadajmy z kawą przy oknie. Uśmiechajmy się, śmiejmy się. Cieszmy się słońcem i deszczem. Zwiedzajmy muzea, odwiedzajmy wystawy. Róbmy zdjęcia. Odkrywajmy muzykę, polubmy gotowanie. Spotykajmy się, rozmawiajmy więcej, częściej. Nie myślmy, że mamy jeszcze czas na zmiany, uczmy się żyć tu i teraz.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako
Reposted fromshakeme shakeme viavertheer vertheer
3097 21c6
Reposted fromtwice twice viakaat kaat
Czas tak zapierdala, że nie nadążam się do własnego wieku przyzwyczaić.
Reposted fromscorpix scorpix vianyaako nyaako
9651 91e0 500
Muminki.
Reposted frommartinif16 martinif16 vianyaako nyaako
6482 2985 500
Reposted fromscorpix scorpix viakaat kaat
1197 f57d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakaat kaat
A jak się nie odważysz od razu, to nie odważysz się już nigdy.
— Tove Jansson, Góra lodowa [w:] Córka rzeźbiarza
Reposted fromwieczerza wieczerza viainyou inyou
Każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromcorkapiekarza corkapiekarza viadusz dusz
5439 b8a4
Kraków
3678 f99f
Reposted fromkarmacoma karmacoma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl