Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jeden drugiemu mówi jak powinno być. Spójrz, jak ciężko lekko żyć.
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasweetnothingg sweetnothingg
Reposted fromthetemple thetemple viabrzask brzask
Mała, ty nigdy nie wyrosłaś z emocji. Tak, jak dziecko, potrafisz czuć tylko wszystko albo nic. Gdy inni bawili się uczuciami, ty uciekałaś w świat wyobraźni, nie potrafiąc zrozumieć tej gry. I dzisiaj nie umiesz być tylko po trochu. W każdej relacji oddajesz całą siebie, natychmiast stając się najlepszą przyjaciółką, najbardziej oddanym partnerem czy największą miłością. A później gubisz się w swoim niezrozumieniu rzeczywistości, patrząc jak inni przechodzą mimo to, obok dymu, gdy ty spalasz się w samym środku ognia.
— significant person
8124 8f6a 500
Reposted fromNajada Najada viabrzask brzask
3211 2652 500
9357 7534
Reposted fromgrumpycatdixon grumpycatdixon viayoungie youngie
Wszyscy dookoła się rozwijają, spotykają ze znajomymi, spełniają marzenia.
A ja tylko siedzę w tym pokoju, z laptopem na kolanach, nie robię nic. Każdy dzień wyglada tak samo, tylko spanie i ciągła walka z myślami.
— (via perdiditt)
Reposted fromshitsuri shitsuri viasweetnothingg sweetnothingg
5465 ebb2 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viasweetnothingg sweetnothingg
Wiem, że mam różne oblicza.
Raz łatwo się ze mną dogadać
Ale czasem nie da się ze mną wytrzymać
— (via perdiditt)
Reposted fromshitsuri shitsuri viasweetnothingg sweetnothingg
Pocieszała wszystkich naokoło, nie wierząc we własne słowa, ale dzięki temu ratowała innych. Natomiast sama… sama nie potrafiła sobie pomóc. A przez jej maskę nikt nie potrafił dostrzec tego smutku, który w końcu ją zabił.
— (via deprywacja)
Reposted fromshitsuri shitsuri viasweetnothingg sweetnothingg
0763 329a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viayoungie youngie
5462 4212
Reposted fromshitsuri shitsuri viasweetnothingg sweetnothingg
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

8294 e3a1
Reposted frompapaj papaj viaoski oski
2774 5efa
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viayoungie youngie
9106 c406
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viayoungie youngie
"Ludzie mają czasami poczucie, że doświadczają pustki, ale to na ogół oznacza, że są w nich uczucia, z którymi nie chcą być w kontakcie. Gdyby sobie pozwolili poczuć rozpacz, lęk, albo nienawiść, na przykład do bliskich osób, byłoby to zbyt przerażające. Bywa też tak, że pustkę czują osoby, które mają mocny rys narcystyczny i żyją zgodnie z fasadowym "ja", którym się obudowują, ponieważ boją się, że ich "ja" prawdziwe zostanie odrzucone. Nie są w kontakcie z sobą, tylko z wyobrażeniem o reakcjach na nich innych ludzi. I wtedy rzeczywiście mogą doznawać jałowości, braku sensu. Ale takiej pustki, żeby ktoś rzeczywiście nie miał w sobie nic – nie ma . Zawsze coś jest."
— Zofia Milska-Wrzosińska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viacytaty cytaty
Don’t touch me
Reposted fromexistential existential viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl