Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2016

9558 3187 500
Reposted fromooxx ooxx viaStayifyoulove Stayifyoulove
A to nie tak prosto wstać, gdy nie wiadomo, gdzie pójść.
— Wiesław Myśliwski ‘Kamień na kamieniu’ (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice viaStayifyoulove Stayifyoulove
Nigdy na nikogo nie czekajcie, szkoda czasu, szkoda życia.
— Komentarz pod piosenką "I'll be waiting" Lenny Kravitz
Reposted fromnivea nivea viaStayifyoulove Stayifyoulove
Myślę, że każdy pragnie mieć kogoś komu może opowiadać rzeczy mało ważne, że w drodze do domu widział małego kotka, a w pracy posłodził dwa razy herbatę, że ulubione lody nie smakowały dziś tak jak zawsze, a włosy ułożyły się nadzwyczaj dobrze. Potrzebuję też kogoś kto mi to opowie, kto będzie wiedział, że to dla mnie ważne, że chcę go poznawać codziennie, coraz bardziej, chcę słuchać jego codziennych bzdur. I jeszcze chciałabym wiedzieć jak przytula. Jak to jest, kiedy przyciąga mnie do siebie i okrywa swoimi ramionami bez zamiaru puszczać.
Reposted fromchocoway chocoway viaStayifyoulove Stayifyoulove
Przeszłość jest jak lusterko wsteczne w aucie. Dobrze jest czasem spojrzeć i zobaczyć, jak daleko zajechaliśmy, ale jeśli zaczniemy za długo się przyglądać...możemy nie zauważyć tego, co przed nami.
— Gabriela Gargaś – Namaluj mi słońce
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty
Nie będziemy się nawzajem osądzać. Tolerancja jest podstawą kultury.
— Joyce Carol Oates – Amerykańskie apetyty
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty
3553 613b
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viablackandwhite blackandwhite
2696 83bf 500
Reposted fromGummiBonBon GummiBonBon viamr-absentia mr-absentia
2638 4d96 500
6946 827c
Reposted fromhahaha-no hahaha-no viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
7664 09b5
so true....
Reposted fromNoCinderella NoCinderella viamr-absentia mr-absentia
oh the joy
Reposted frombalu balu viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
3945 2b13
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamr-absentia mr-absentia

obama
Reposted frome-gruppe e-gruppe viamr-absentia mr-absentia
3351 3da9
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig viamr-absentia mr-absentia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl