Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jest jednym z mężczyzn, przez których płakałam i zarazem jedynym, do którego nie miałam o to żalu. Nie zasłużył na to aby wiedzieć, że go kocham.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viasweetnothingg sweetnothingg
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viasweetnothingg sweetnothingg
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viasweetnothingg sweetnothingg
Wpływamy na siebie nawzajem - i często zdarza się, że przelotne spotkanie, rozmowa, wymiana myśli, złośliwy żarcik nawet - potrafią wyżłobić głęboki ślad w czyjejś pamięci i zaważyć nawet na całym życiu człowieka.
— Małgorzata Musierowicz "Opium w rosole"
Reposted fromxalchemic xalchemic viasweetnothingg sweetnothingg
1267 0bc0 500
High Hopes. Forever and ever.
Reposted fromcorvax corvax viasweetnothingg sweetnothingg
Ala:
-Dlaczego wy wszyscy pogardzacie sobą nawzajem?
Eleonora:
-Sama nie wiem. Może dlatego, że nie mamy się za co szanować?
— S. Mrożek "Tango"
Reposted fromobliviate obliviate viasweetnothingg sweetnothingg
9476 212a 500
Reposted fromverronique verronique viasweetnothingg sweetnothingg
1199 c688
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viasmutnazupa smutnazupa

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract vianezavisan nezavisan
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— A. Chylińska
6883 284e
Reposted fromxopolly xopolly vianezavisan nezavisan
8930 8cd2
Reposted fromcalifornia-love california-love
8936 842b
Reposted fromcalifornia-love california-love
9014 1353
Reposted fromcalifornia-love california-love
9071 f47b
Reposted fromcalifornia-love california-love
9099 ef66
Reposted fromcalifornia-love california-love
9159 a3a8
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl