Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7204 5d63
Reposted fromTankistD TankistD viaSzczurek Szczurek
5208 3c7a
Reposted fromTankistD TankistD viaSzczurek Szczurek
5994 5b2c 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws vianezavisan nezavisan
9788 9652 500
6269 8db8 500
Reposted fromarexandriuhrae arexandriuhrae vianezavisan nezavisan
0271 481b 500
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
Ileż razy widziałem, jak ludzie skądinąd śmiali, pewni siebie i zręczni, gubili się w sytuacji niecodziennej, odświętnej, wymagającej refleksu, dobrych manier i wdzięku! Jak maleli znienacka, stawali się nieporadni, zapominali języka i - wypadali fatalnie. Z nią zaś było na odwrót. W tym ekskluzywnym milieu, pełnym esprit i brillant, nie tylko nie traciła, lecz jeszcze zyskiwała.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku viahavingdreams havingdreams
Przychodzi czas w życiu człowieka, kiedy musi zmierzyć się z czymś tak strasznym, po czym czuje, że nigdy nie będzie taki sam. Tak jakby coś mrocznego opadło, kradnąc każdą drobinę szczęścia, którą kiedykolwiek czułeś, i jedyne, do czego jesteś zdolny, to patrzeć i czuć, wiedząc, że bez względu na to, co w życiu zrobiłeś, nigdy nie będziesz w stanie tego odzyskać.
— J.A. Redmerski – Na krawędzi zawsze
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viawwannie wwannie
1672 fd33 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viaszpaqus szpaqus
Jakie to głupie pokładać nadzieję, w obietnicy, której nikt nigdy nie złożył.
— "Droga do szczęścia"
Reposted fromsardoniczna sardoniczna viathauturien thauturien
Lepiej nigdy nikomu nic nie opowiadajcie. Bo jak opowiecie - zaczniecie tęsknić
— 'Buszujący w zbożu'
1712 0fd5
Reposted frompapaj papaj vialamned lamned
8226 19ba
Reposted frommiststueck miststueck viatediousuncle tediousuncle
3426 0e8b
Reposted fromhalucynowa halucynowa viaseverak severak
catsbeaversandducks:

The Tolga Bat Hospital: where adorable abandoned baby bats are wrapped in blankets and fed with bottles.

Normally we associate bats with being blood-thirsty, but all these cute critters want to drink is some bottled milk. About 300 bat pups are orphaned every year because their mother is ill and can’t feed them or has died from tick paralysis. These furry creatures are too injured to return to the wild and need to be nursed back to health. Pictured at the hospital, the black flying animals can be seen sucking on bottles, while they are swaddled in colourful blankets. The bats can also be seen bathing in the bathroom sink and even having their hair combed by workers at the hospital. 
The Tolga Bat Hospital in Atherton, Australia, is a community group working for the conservation of bats and their natural habitat. The volunteers care for bats who have come from hundreds of kilometres away in need for urgent care. And they also take in bats for sanctuary after they have been retired from zoos.

7960 7ee4 500
<3
Reposted fromhighringo highringo viahash hash
(...)nie ma tęsknoty bardziej bolesnej niż tęsknota za tym, czego nigdy nie było.
— Fernando Pessoa
5454 950d
Reposted fromteijakool teijakool viaarachnephobic arachnephobic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl