Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2016

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.
— g
5270 d24f 500
Reposted fromrol rol viasweetnothingg sweetnothingg
uwielbiam ten gif xD
Być Ci kimś bliskim. być dla Ciebie wszystkim.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viapesymista pesymista
Dobrze mi, kiedy jesteś.
9267 8e7e
7528 a975
Reposted fromJapko Japko viaczinok czinok
Sam się dziwię, ile można znieść.
— Kortez
Reposted fromlittlefool littlefool viasweetnothingg sweetnothingg
0355 a3f4
Reposted frommowmihou mowmihou viaczinok czinok
8135 bb92
Reposted fromnostrae nostrae viaczinok czinok
4173 0d69 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasweetnothingg sweetnothingg
I’ve survived a lot of things, and I’ll probably survive this.
— J. D. Salinger
Nigdy, nigdy nie żałuj, że zrobiłaś cokolwiek, jeśli robiąc to, byłaś szczęśliwa
— Dorotea de Spirito – Anioł
Nie wierzę w drugie, trzecie czy dziesiąte szanse. Jak ktoś raz cię wydymał, zrobi to ponownie.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetnothingg sweetnothingg
4572 95bf 500
Reposted frompablafiorella pablafiorella viayoungie youngie
Kobiety potrzebują racjonalnego wytłumaczenia. Logicznego, takiego prosto z mostu i konkretnego typu: sorry, nie możemy być razem, bo masz za małe cycki, poznałem inną czy coś w tym rodzaju. Po podaniu konkretnego powodu kobietom łatwiej dojść do siebie. Natomiast, jeżeli rozstajesz się z kobietą i mówisz jej, że jest dobra, idealna i można z nią planować życie, ale nie możecie być razem i tu podajesz serię błahostek, to po prostu jesteś tchórzem, a ją narażasz na to, że się nie pozbiera. Albo, że zacznie robić głupie, nieracjonalne i niebezpieczne rzeczy.
— POKOLENIE IKEA
Reposted fromworst-case worst-case viayoungie youngie
Reposted fromgruetze gruetze viayoungie youngie
0887 bfb2
Reposted fromshakeme shakeme viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl